10 lutego 1919 r. Inauguracja obrad Sejmu Ustawodawczego

Sejm został wybrany dla uchwalenia konstytucji Rzeczypospolitej. Na stanowisko marszałka wybrany został 19 lutego 1919 r. Wojciech Trąmpczyński. Kadencja sejmu trwała do 27 listopada 1922 roku. Podczas jej trwania przyjęto uchwałę z dnia 20 lutego 1919 r. w sprawie powierzenia Józefowi Piłsudskiemu dalszego sprawowania urzędu Naczelnika Państwa (tzw. Mała Konstytucję) i ustawę z dnia 17 marca 1921 r. Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej.